1-آیاتی که مربوط به شهادت ورجعت(بازگشت)امام حسین(ع)می باشند:

*و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصله ثلثون شهرا*

*واذا الموده سئلت بائ ذنب قتلت*و...

2-آیاتی که نام کوفه وکربلادرآن آمده است:

*فحملته فانتبذت به مكانا قصيا*

*وجعلناابن مريم وامه ايةواويناهماالي ربوة ذات قرارومعين*و...

3-آیاتی که سرمبارک امام حسین(ع)بربالای نیزه تلاوت نمود:

*ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوامن آیاتناعجبا*

*وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون*و...

4-آیاتی که امام حسین درماجرای به شهادت رسیدن خوددرمیدان کربلاتلاوت نمود:

*وماظلموناولکن کانواانفسهم یظلمون*

*قال انی اشهدالله واشهدالله واشهدواانی بری مما تشرکون*و...

5-آیاتی که نامهای امام حسین(ع)درآنهاآمده است:

*رب المشرقین ورب المغربین*

*يا ايهاالذين امنوا اتقوا الله و امنوا برسوله ي یوتکم کفلین من رحمته ویجعل لک منورا

 تمشون به ي ويغفرلكم والله غفوررحيم*و...

 

6-آیاتی که باماجرای امام حسین(ع)تطبیق دارد:

*والنجم اذاهوی*

*والطوروکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحرالمسجور*و...

7-آیاتی که مربوط به اهل بیت است که یکی ازآنان امام حسین(ع)است:

فقداستمسک بالعروه الوثقی النفصام لها*

*واعبدواالله ولا تشرکوابه شیئاوبالوایدناحساناوبذی القربی*و...

 

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " باحسین تا مهدی " برای " منتظر " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ